Skip to content

Tag Archives: ตาข่ายพลาสติก

เคล็ดการปลูกผักในตึกโดยใช้ตาข่ายพลาสติก

ในการจัดทำอาคารเพราะว่าปลูกผัก โดยการใช้ ตาข่ายพลาสติก หรือ มุ้งไนล่อน เค้าโครงของตึกอาจจะทำด้วยเหล็กหรือไม่ก็ไม้ก็ได้ สุดแต่ความกลมกลืนของที่กับความปลอดภัยในการหาอุปกรณ์ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการห่มหรือห้อมตึกนั้นจะใช้ ตาข่ายพลาสติกหรือ ตาข่ายไนล่อน หรือ มุ้งไนล่อน แบบ 16 ตา หรือ 20 ตา สีขาว โดย มุ้ง แบบสีขาวนั้นจะทำให้แสงสามารถลอดผ่านได้อย่างดีเด่นควรด้วยการปลูกผัก ส่วนมุ้งแบบสีฟ้าจะไม่ค่อยพอควรเพราะว่าแสงสามารถลอดผ่านได้เพียงประมาณ 70% เฉพาะ (แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการแสงมากหรือน้อยของผักที่ปลูกด้วย) การคัดเลือกใช้ ตาข่ายไนล่อน หรือ มุ้งไนล่อน นั้นต้องคัดเลือกใช้แบบที่มีโควตาตาที่เหมาะเจาะ โดยที่แนะนำตัวเลยก็คือ มุ้งไนล่อนแบบ 16 ตา เพราะ แบบ 16 ตา สามารถถ่ายเทอากาศได้อย่างแนวหน้ากว่าแบบที่มีส่วนแบ่งตามากๆ แต่จะไม่สามารถดูแลรักษาแมลงศัตรูพืชได้ทุกอย่าง หากเป็นแมลงขนาดย่อมมากจะไม่สามารถปกป้องได้ดีเท่าไรนัก ซึ่งหากว่าใช้ มุ้งไนล่อน ที่มีจำนวนตามากๆ อย่าง 20 ตา จนถึง 32 ตา นั้นจะสามารถดูแลแมลงได้มากขึ้น แต่จะส่งผลในเรื่องของอุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศ […]