Skip to content

อุปกรณ์หน้าแปลน

โดยทั่วไปแล้วครีบหมายถึงขอบที่เกิดจากการเชื่อมต่อของปลายทั้งสองท่อ ครีบสามารถทำเป็นรูปทรงและขนาดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ เป็นผลให้มีหลายประเภทของปีกที่มีอยู่ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ประจำวัน ครีบครีบเป็นคนที่ใช้ปิดท้ายท่อ พวกเขาได้รับการออกแบบมาเพื่อยุติการเดินผ่านแทนที่จะส่งผลต่อบทบาทการเชื่อมต่อ แต่ในทำนองเดียวกันนี้ครีบตาบอดควรจะผลิตด้วยความแข็งแรงที่ดีเยี่ยมและเหมาะสมและความทนทาน มิฉะนั้นพวกเขาจะทำงานได้ดีในระบบสัมพัทธ์ ในแง่ของครีบครีบมี 4 ประเภทหลักในตลาด

ประเภทแรกเรียกว่าคอเชื่อมคอ พวกเขามักจะมีจุดศูนย์กลางยาวเรียว ศูนย์กลางดังกล่าวสามารถให้การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมในหลาย ๆ สถานการณ์ โดยทั่วไปพวกเขาสามารถที่จะทนต่อความดันสูงและต่ำถึงค่อนข้างสูงอุณหภูมิ ในฐานะที่เราทุกคนตระหนักดีว่าครีบเหล่านี้ถูกวางไว้โดยทั่วไปในด้านในของท่อผสมพันธุ์เนื่องจากครีบสามารถขยายไปได้โดยการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิและความดัน ตำแหน่งดังกล่าวจะช่วยป้องกันความวุ่นวายและลดการกัดเซาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทหลักที่สองเรียกว่าซ็อกเก็ตเฟืองเชื่อม พวกเขาสามารถนำมาใช้ในท่อขนาดเล็กหรือความดันสูง ด้วยความแข็งแรงที่ยอดเยี่ยมพวกเขามักจะใช้ในสถานการณ์หนัก เห็นได้ชัดว่าครีบเหล่านี้เชื่อมต่อกับท่อที่ต้องการ เป็นผลให้ช่องว่างระหว่างหน้าแปลนและท่อควรจะซ้าย และก่อนทำความสะอาดก่อนที่จะเชื่อมควรทำอย่างรอบคอบ มิฉะนั้นการกัดกร่อนหรือการรั่วไหลอาจส่งผลให้

สุดท้ายทั้งสองประเภทหลักจะเรียกว่าล่าช้าหน้าแปลนร่วมกันและครีบลื่นบน ประเภทเดิมไม่มีใบหน้ายก ทั้งสองประเภทมีลักษณะคล้ายกันในหลายแง่มุม ตัวอย่างเช่นพวกเขาทั้งสองไม่สามารถที่จะถือสายพันธุ์ข้าวต้มมาก แต่ครีบหลังร่วมกันมีความแข็งแรงกว่าใบปะหน้า และสำหรับใบข้อต่อขอให้ติดตั้งท่อต้องมีความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร มิฉะนั้นหน้าแปลนจะแตกออกในระหว่างกระบวนการเชื่อม